• Điều kiện áp dụng cho thẻ thành viên

KH giao dịch mua hàng thành công.

  • Quyền lợi:

– Có doanh số tích lũy từ 100 đ được giảm 5% giá trị thanh toán khi mua hàng. Điểm tích lũy được tính 100.000vnd = 1 đ.

– Điểm tích lũy khi được hưởng khuyến mãi sẽ trừ lại và cộng dồn tiếp lần sau.

– Được tham gia những chương trình ưu đãi (quà tặng) cho KH thường xuyên.

– Tích lũy doanh số mua hàng để nâng cấp độ thẻ.

– Không áp dụng giảm thẻ cho các sản phẩm khuyến mãi và không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

– Thẻ không có giá trị chuyển nhượng, chỉ áp dụng cho chủ thẻ.

– Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 2 năm kể tình ngày phát hành.

thẻ thành viên

Thẻ VIP giành cho khách hàng đáp ứng được một số điều kiện nhất định

 

  • Điều kiện

KH giao dịch mua hàng thành công có doanh số tích lũy từ 200 điểm trở lên. 100.000vnd = 1đ

  • Quyền lợi:

– Được tham gia những chương trình ưu đãi (quà tặng) cho KH VIP, chương trình tích lũy điểm

– Được hưởng các CTKM, chương trình ưu đãi dành cho thẻ VIP, quà tặng tổng kết cuối năm

– Không áp dụng giảm thẻ cho các sản phẩm khuyến mãi và không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

– Điểm tích lũy khi được hưởng khuyến mãi sẽ trừ lại và cộng dồn tiếp lần sau.

– Thẻ không có giá trị chuyển nhượng, chỉ áp dụng cho chủ thẻ.

– Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành.

thẻ thành viên